header image

Csatornázási munkák

Aqua System > Csatornázási munkák
  • Telken belül csatornázunk- mindent elintézünk garanciával!

  • Segítünk a belső csatorna hálózat kiépítésében!

  • Csatorna rendszer tervezéstől az átadásig komplett ügyintézést vállalunk!

A csatornázás majdhogynem egyidős az emberiséggel, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető rendszereket már az ókori rómaiak is építettek. A középkorban a csatornázás visszafejlődése és az elharapódzó szennyfelhalmozódás számos pusztító járványt vont maga után. Ezen tapasztalatok nyomán világszerte módosult a szemlélet a szemét és fekáliák elszállítására, tárolására, s létrejöttek az első szennyvíz tárolók, a csapadékvizet pedig az úttest szélén húzódó árkokban vezették el. Ezek a kezdetleges árkok nyitottak voltak, az idők folyamán lefedésre kerültek és egyre mélyebbre ásták őket, innen ered a tulajdonképpeni csatornázás. A csatornahálózatok fejlesztése nagyon lassú folyamat, az építésük nagyon időigényes és költséges. Hazánkban kevés középkori emlék tanúskodik a csatornák létezéséről, de Székesfehérváron és Veszprémben ma is működő, középkori boltozott csatornaszakaszok is találhatóak és a fővárosban a budai Donát utcában lelhető fel középkorból származó csatornázási emlék. Hazánkban a csatornázás a XIX. században indult meg. Ekkorra már a felismert közegészségügyi visszásságok felvetették a rendszeres és általános csatornázás gondolatát.

Csatornázási munkák, a szennyvíz-elvezetés biztosítása és a csatornahálózat-üzemeltetése összetett feladat. A csatornaépítés komoly tapasztalatot és felkészültséget igénylő munka. A csatornák szelvényméretei meghatározóak azok vízszállító képessége szempontjából. Cégünk garanciával biztosítja a telken belüli csatornázási munkák kivitelezését, a teljes belső hálózat kiépítésében segítséget nyújtunk a tervezéstől az átadásig.

A csatornabekötés nyomvonalának megtervezéséhez elengedhetetlen a helyszíni felmérés. Csatornázási munkák első lépése a szükséges nyomvonal kiásása gépi vagy kézi erővel. Szükség esetén átemelő szivattyú beépítése, amennyiben az ingatlan alacsonyabban fekszik, mint az utcai csatorna nyomvonala. A megfelelő fajtájú átemelő szivattyú kiválasztása a szállított vízhozam és szintkülönbség függvénye.

Csatornázási munkák pontos csőillesztést követelnek meg a csatornacsövek fektetése során. A rossz csőillesztés esetén nem lesz megfelelő a vízzáróság, ezért szivárgás fordulhat elő, ami a talajban kimosódást okoz. Emiatt a bekötés környezete, s akár az ingatlan is megsüllyedhet. A szakszerűtlen csőillesztés során a csőben gyökérbenövés is történet, ami a dugulás leggyakoribb oka. A helytelen tömörítés pedig a cső mechanikai sérüléséhez vezethet (összelapul, eltörik), ami ugyancsak dugulást vagy akár szivárgást eredményez. Csatornázási munkák során javasolt ciszterna kialakítása, mert az esővizet tilos a csatornarendszerbe vezetni, viszont öntözésre hasznosítható. Csatornázási munkák befejező stádiuma a munkaterület helyreállítása. Ha a nyomvonal érinti növények, térkő- illetve díszburkolat igénybevételét, célszerű a munka előtt gondoskodni ezek megmentéséről. A szakszerűen kivitelezett csatornázási munkák elengedhetetlenek, hiszen a hibásan kivitelezett házi szennyvízcsatorna utólagos javítása jelentős többletköltséggel jár. A csatornahálózat karbantartásához nélkülözhetetlen a megfelelő helyre beépített tisztítónyílás. Ha dugulás következik be, a jól kiépített tisztítónyíláson keresztül elhárítható a probléma, ami higiéniai szempontból is fontos.

A csatornahálózat zavartalan üzemeltetése megköveteli a hálózat műszaki állapotának és üzemi viszonyainak rendszeres ellenőrzését. Ennek során fény derül a csatorna anyagában, szerkezetében bekövetkezett meghibásodásokra, de ellenőrzik a szennyvíz és a leülepedett iszap magasságát is. A csatornák vízszállító képességének fenntartását szolgálja a csatornatisztítás, a törmelékektől, csatorna falára kiülepedett zsíroktól való megtisztítás által. Olykor szükségessé válik csatornadugulásból adódó üzemzavarok elhárítása vagy egyéb csatornajavítási munkák elvégzése is, melyre cégünknél 0-24 órás, csatornavizsgáló kamerával és duguláselhárító gépekkel felszeret szakemberek állnak rendelkezésre. Kérje árajánlatunkat.